Společenský klub Zdice

Společenský klub Zdice

Společenský klub Zdice je organizací města Zdice, která zajišťuje společensko-kulturní akce v objektu Společenského domu, Městské knihovny, Městského kina i v samotném městě Zdice a blízkém okolí.

Aktuálně připravujeme:

Společenský dům Zdice

Prostory v objektu Společenského domu ve Zdicích nabízíme k pořádání:

  • Plesů a tanečních zábav
  • Divadelních představení nebo koncertů
  • Přednášek a prezentací
  • Firemních i soukromých akcí
  • Prodejních akcí a výstav
  • Soutěží či tanečních kurzů
  • Dalších společensko-kulturních akcí

Rozměry sálu a kapacita společenského domu Zdice

Společenský dům Zdice disponuje hlavním sálem o rozměrech 10x15m s jevištěm o rozměrech 9,2×5,6m. Hlavní sál je spojen s přísálím a barem. Samozřejmostí je sociální zařízení.

Hlavní sál má kapacitu 100 osob, přísálí 100 osob, prostor u baru 40 osob, balkon pak 30 míst pro sezení. V prvním patře objektu se nachází dvě klubovny s kapacitou 32 a 16 osob.

Služby a vybavení

Celý objekt jsme rekonstruovali a modernizovali tak, aby vyhovoval všem hygienickým, požárním a jiným bezpečnostním požadavkům. O kvalitu prostředí se stará samostatné klimatizační zařízení.

Při pořádání jednotlivých akcí zajišťujeme servis s občerstvením, pořadatelský, technický a požární dozor. U větších soukromých akcí lze předem dohodnout restaurační provoz.

V jednotlivých prostorách můžeme po dohodě zajistit ozvučení a projekci. Audiovizuální techniku využijete zejména při přednáškách, výstavách, propagačních akcích, koncertech, divadelních představeních atd.

Na požádání umíme také zajistit umělce, hudební doprovod, fotografy, moderátory či diskžokeje.

V těsné blízkosti objektu je možné bezplatné parkování s dostatečnou kapacitou. Na vyžádání umíme zajistit také autobusovou přepravu.


Městská knihovna Zdice

Tyršova 1056
267 51 Zdice

Všechny informace a aktuality z naší knihovny naleznete na webových stránkách města Zdice.